Hladnjak ulja za automobil je izrazito bitan

Automobilski dijelovi su podložni kvarovima, koji se najčešće krenu dešavati nekoliko godina nakon kupnje novog vozila. Svi dijelovi imaju određeni rok trajanja, a kako bi im vijek trajanja bio što dulji treba ih redovno održavati. 

Motor je jedan od najvećih, a ujedno i glavni dio vozila, koji se sastoji od mnogih manjih dijelova. Za njegov pravilan i dugotrajan rad je zaslužno motorno ulje. Osim toga, potreban je i ispravan hladnjak ulja motora, jer u protivnom prezagrijano ulje može napraviti više štete nego koristi.

Motorno ulje služi za zaštitu i ispravan rad motora
Dodavanje motornog ulja

Čemu služi motorno ulje?

Već smo napomenuli da motorno ulje služi za zaštitu i ispravan rad motora, a sve to posljedica je:

  • smanjenja trošenja motornih dijelova
  • zaštite od korozije i hrđe koja uzrokuje oštećenja
  • čišćenja motora, tj. uklanjanja čađe

Za sve ove stvari je zaslužno ulje za auto, bez kojeg bi rad motora bio nemoguć. Kako bi ulje bilo spremno za odlazak u motor i održavano na pravilnoj temperaturi brine automobilski hladnjak ulja. Razni dijelovi automobila su povezani i u slučaju neispravnosti jednog dijela veoma je bitna zamjena, jer u protivnom može doći do oštećenja drugih dijelova.

Hladnjak ulja brine o temperaturi

Hladnjak ulja za automobil zaslužan je za održavanje optimalne temperature ulja. Kao što mu samo ime govori, njegova funkcija je ohladiti ulja i tako spriječiti pregrijavanje. Previsoka temperatura ulja smanjuje njegovu viskoznost, tj. gustoću. Što je manja viskoznost ulje bolje teće i ima veću gustoću, no u slučaju pregrijavanja ulja ono bi postalo prerijetko i tako ne bi dobro štitilo, tj. podmazivalo automobilski motor.